SOTNINGSTAXA

Vi på Kungälvs Sotning AB utför allt inom sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Från och med den 1 maj 2021 gäller ny taxa som kommunfullmäktige i Kungälv och Ale har antagit.   

Utdrag ur gällande sotningstaxa

Alla priser är angivna utan mervärdesskatt, moms tillkommer med 25%.

 

Vanliga avgifter i småhus: 

Sotning, första objekt, 401 kr
– Tillkommande objekt, 156 kr

Brandskyddskontroll, första objekt, 808 kr
– Tillkommande objekt, 202 kr
Sotning och brandskyddskontroll, första objekt, 1007 kr
– Tillkommande objekt, 358 kr

 

Vanliga avgifter, övriga byggnader:

Sotning per timme och person, 523 kr
Brandskyddskontroll per timme och person, 822 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. Timavgiften inkluderar restid till och från objektet. 

SOTNINGSTAXA I SIN HELHET (PDF)