SOTNINGSTAXA

Vi på Kungälvs Sotning AB utför allt inom sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Från och med den 1 maj 2021 gäller ny taxa som kommunfullmäktige i Kungälv och Ale har antagit.   

Utdrag ur gällande sotningstaxa

Alla priser är angivna utan mervärdesskatt, moms tillkommer med 25%.


Vanliga avgifter i småhus: 

Sotning, första objekt, 371 kr
– Tillkommande objekt, 144 kr

Brandskyddskontroll, första objekt, 747 kr
– Tillkommande objekt, 187 kr
Sotning och brandskyddskontroll, första objekt, 932 kr
– Tillkommande objekt, 331 kr


Vanliga avgifter, övriga byggnader:

Sotning per timme och person, 483 kr
Brandskyddskontroll per timme och person, 761 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. Timavgiften inkluderar restid till och från objektet. 

SOTNINGSTAXA I SIN HELHET (PDF)