Kungälvs Sotarna AB

Sotning | Besiktningar | Ventilation | Brandskydd | mm.

Skorstensbesiktning i Kungälv

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att du ska få använda den. Sotningsverksamheten är indelad i två delar; sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Vi på Kungälvs Sotnings AB hjälper dig med allt inom sotning.
Vi har lång erfarenhet och är specialister på det vi gör.

  • Sotning

  • Besiktningar

  • Ventilationsrengöring

  • Inreglering

  • Service

  • Ägarbytesbesiktning

  • Sprängbesiktning

  • Sakkunnighetsbesiktning

  • Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även stegar och tak. 


Brandskyddskontrollen genomförs enligt avtal med kommunen och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.
Läs mer här. 


Gällande taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll