Kungälvs Sotarna AB

Sotning | Besiktningar | Ventilation | Brandskydd | mm.

Skorstensbesiktning i Kungälv

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att du ska få använda den. Sotningsverksamheten är indelad i två delar; sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Vi på Kungälvs Sotnings AB hjälper dig med allt inom sotning.
Vi har lång erfarenhet och är specialister på det vi gör.

  • Sotning

  • Besiktningar

  • Ventilationsrengöring

  • Inreglering

  • Service

  • Ägarbytesbesiktning

  • Sprängbesiktning

  • Sakkunnighetsbesiktning

  • Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även stegar och tak. 


Brandskyddskontrollen genomförs enligt avtal med kommunen och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.
Läs mer här.